Kirurgi


c1

Inom detta område utförs:

- enkla extraktioner
- extraktion utav enstaka eller flera tänder
- extraktioner utav visdomständer
- komplicerade extraktioner utav frakturerade tänder
- rotextraktioner
- enkla kirurgiska ingrepp inom pulpan, slemhinnan samt ben
- implantat

Extraktion innebär ett kirurgiskt ingrepp där man använder tänderifrån tandbenet med hjälp utav speciella instrument tex hävlar samt tänger. Detta utförs vid lokalbedövning, man ser till aseptiken av operationsfältet. Indikationer till tandextraktioner är tillstånd i tänderna som ej kan behandlas inom kariologiskt område, tex kroniska infektioner vid tandens rotspets, fraktur utav tänder under tandköttskanten samt komplicerad kronisk tandlossning. Ibland avlägsnas tänderna på ortodontiska indikationer eller vid förberedande utav en helprotes till patienten. Möjlig komplikation till tandextraktion är en tom alveol.

c2