Chirurgia


c1

Najczęściej wykonywanymi zabiegami w gabinecie stomatologicznym są :

- proste ekstrakcje zębów
- ekstrakcje pojedyncze oraz mnogie
- ekstrakcje zębów mądrości i zatrzymanych
- skomplikowane ekstrakcje zębów złamanych poddziąsłowo lub zębów, do których jest trudny dostęp
- ekstrakcje korzeni
- nieskomplikowane zabiegi chirurgiczne w obrębie miazgi, błony śluzowej i kości
- wszczepy implantów

Ekstrakcją zęba nazywamy zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiedniego instrumentarium ( kleszczy, dźwigni itp. ). Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu przy zachowaniu aseptyczności pola operacyjnego. Wskazaniami do ekstrakcji zębów są generalnie stany chorobowe niepoddające się już leczeniu zachowawczemu. Najważniejsze to przewlekłe stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, głębokie złamania zębów czy zaawansowane stany paradontyczne. Czasami istnieje konieczność usunięcia całkowicie zdrowych zębów ze wskazań ortodontycznych lub w czasie przygotowania jamy ustnej do protezowania. Możliwym powikłaniem po ekstrakcji zęba jest suchy zębodół.

c2