lm

 

Endodonti


e1

Endodonti diagnostiserar samt behandlar sjukdomar i tandens pulpa, och även komplikationer som uppstår som resultat utav en endodontisk behandling. Endodontisk behandling har som syfte att:

-Behålla pulpan levande(direkt samt indirekt överkappning)
-Behålla döda tänder
-Behålla tänder med periapikala förändringar

Endodontisk behandling används vid sjukdom i pulpan. Det som leder till sjukdom i pulpan är tex kariesangrepp eller trauma mot tänderna. Under en endodontisk behandling avlägsnar man den sjuka pulpan och bakterierna från alla tandkanaler, både på mekanisk samt kemisk väg, bearbetning utav kanalvägarna samt slutligen rotfyllning. En sjuk pulpa kan bli orsaken till sjukdomar tex i hjärta, leder, njurar samt annat. Man kan ofta observera efter lyckad endodontisk behandling lindring utav andra åkommor i nämnda områden. Bearbetning utav rotkanalerna är det viktigaste under endodontisk behandling.