lm

 

Kariologi


sz

Målet med Kariologi är:

-borttagning utav karies
-skydd utav tandsubstans och pulpa från yttre angrepp
-kariesprofylax
-bibehållande utav levande pulpa
-återbildning utav tandens form samt dess funktion

Tandfyllning – vanligen kallad plomb, det material som återbygger tandsubstans förlorad pga karies eller icke-kariösa reaktioner. Beroende på läge, sort och omfattning utav det kariösa angreppet samt även patientens ålder använder man olika fyllningsmaterial, permanenta lagningar tex:

-kompositmaterial, oftast ljushärdande
-glasionomerer
-porslin
-metallbunden porslin

även provisoriska material såsom:

-fletcher (används inte i Sverige)
-zinkoxid-cement
-ljus- samt kemiskt härdade material till temporära lagningar

Ifall kariesangreppet ligger nära pulpan använder man läkande provisoriska fyllningar.
Tandläkaren bestämmer när den provisoriska lagningen ska ersättas med permanent lagning.

sz2